O gabinecie

Gabinet Rehabilitacji Ruchowej istnieje od 2006 roku. Specjalizujemy się w rehabilitacji niemowląt, dzieci oraz dorosłych. 

Zapraszamy na rehabilitację metodą NDT Bobath niemowlęta z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz na instruktaż pielęgnacyjny stymulujący prawidłowy rozwój.

Dzieciom z wadami postawy i schorzeniami neurologicznymi proponujemy rehabilitację ruchową połączonymi metodami NDT BobathPNF z elementami integracji sensorycznej.

Zapraszamy też pacjentów dorosłych, u których terapia to przede wszystkim specjalistyczna rehabilitacja kręgosłupa oraz rehabilitacja po udarze mózgu i w innych chorobach neurologicznych. 

Rehabilitacja dorosłych prowadzona jest w oparciu o metody NDT BobathPNFterapię manualnąneuromobilizacje oraz aplikacje plastrami kinesiotaping. Terapia obejmuje diagnostykę fizjoterapeuty, terapię ruchową oraz instruktaż ćwiczeń do domu (dla osób z bólami kręgosłupa instruktaż postępowania przeciwbólowego), dla utrwalenia efektów rehabilitacji aplikację plastrów kinesiotaping.

Zapraszamy również wcześniaki, niemowlęta i dzieci do lekarza pediatry specjalisty neonatologa
na wizyty profilaktyczne oraz leczenie.